Álláshirdetés

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zs7g2tj3c1

Maglódi Napsugár Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Maglódi Napsugár Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2234 Maglód, József Attila körút 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok a törvényi előírásoknak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus,
Elvárt kompetenciák:
• Elkötelezettség, gyermekközpontúság, környezettudatosság, kreativitás, együttműködési készség.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok, egészségügyi alkalmasságról igazolás, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vanczák Csilla nyújt, a 06-29-325-193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Maglódi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2234 Maglód, József Attila körút 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/5403-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Vanczák Csilla részére a napovi01@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Dokumentumok és állásinterjú alapján az óvodavezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.napovoda.hu honlapon szerezhet.