Gyermekétkeztetés 2015.09.01-től

Tisztelt Szülő!

 

A 2015. évi LXIII törvény (2015.05.27-i elfogadása) alapján, a gyermekétkeztetés során ingyenes vagy 50%-os kedvezményt kell biztosítania az alábbi esetekben:

Óvodai nevelésben részesülő gyermekek után ingyenes, ha a gyermek:

 • rendszeres gyermekvédelmi támogatás kap
 • tartósan beteg ( Ő vagy testvére)
 • nagycsaládos
 • nevelésbe vett gyermek
 • szülő nyilatkozata alapján egy főre  jutó nettó havi jövedelem  nem  haladja  meg        a 89.408.-ot.

1-8. évfolyamos iskolás gyermek esetén ingyenes, ha a gyermek:

–    rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap

–    nevelésbe vett gyermek

1-8. évfolyamos iskolás gyermek esetén 50% kedvezmény, ha a gyermek:

–    – nagycsaládos

–    – tartósan beteg

A mellékelt oldalon felsoroljuk, hogy melyik esetben milyen dokumentum beadása szükséges.

 

Nyilatkozat

 

 

Gyermek neve:………………………………………………………………….

Iskola, osztály:………………………………………………………………….

Óvoda, csoport:…………………………………………………………………

Szülő, gondviselő neve:…………………………………………………………

Címe:……………………………………………………………………………

Telefonszáma:…………………………………………………………………..

 

Kijelentem, hogy gyermekem:

– rendszeres védelmi támogatásban részesül                 igen                  nem

– három vagy több gyermekes családban él                  igen                  nem

– szakértő és rehabilitációs bizottság

szakvéleménye alapján tartósan beteg              igen                  nem

– nevelésbe vett                                                           igen                  nem

– egy főre jutó havi jövedelem összege nem

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér

személyi jövedelem adóval, munkavállalói,

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal

csökkentett összegének 130%-át                                 igen                  nem

A megfelelő válasz aláhúzandó.

 

Kérem gyermekem részére az étkezést 20……………………………….-tól

biztosítani szíveskedjenek.

 

Napi 1x                                               Napi 3x

 

 

 

Dátum:                                                                        Szülő aláírása

 

 

 

 

Óvoda

                                       2015.09.01-től

 

Ingyenes : 1. rendszeres védelmi támogatás

 1. tartósan beteg ( ö vagy testvére)
 2. nagycsaládos
 3. nevelésbe vett
 4. nem haladja meg – 89.408.-/fő

 

Bemutatni: 1. határozat + nyilatkozat

 1. MÁK határozat vagy családi pótlék szelvény + nyilatkozat
 2. MÁK határozat vagy családi pótlék szelvény + nyilatkozat
 3. határozat + nyilatkozat
 4. jövedelemigazolás + családi pótlék szelvény + nyilatkozat

 

 

 

         Óvoda

                                        2015.07.01-tól

 

 

Ingyenes : nevelésbe vett – határozat + nyilatkozat

 

 

Iskola

                                        2015.09.01-től

 

 

Ingyenes : 1. rendszeres védelmi támogatás

 1. nevelésbe vett

 

Bemutatni : 1. határozat + nyilatkozat

 1. határozat + nyilatkozat

 

 

 

 

50% kedvezmény: 1. nagycsaládos

 1. tartósan beteg

 

Bemutatni :         1. MÁK határozat vagy családi pótlék szelvény + nyilatkozat

2.Mák határozat vagy  családi pótlék szelvény + nyilatkozat