Kedves Szülők!

Tájékoztatás a 2021-2022-es nevelési év beiratkozásáról


Óvodánkban a főbejáratnál van a hőmérsékletmérő pont!

9.00-tól, csengetés után lehet bejönni a gyermekeknek!

Megkérjük a Kedves Szülőket, hogy ezen a ponton túl, csak előre egyeztetett időpontban lépjenek be, szájmaszkban ill. kézfertőtlenítés után!

Köszönjük a Türelmet és az együttműködést!

Vanczák Csilla – óvodavezető

Közlemény!

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE
2020. szeptember 30., szerda

Közlemény a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett
testhőmérséklet mértékéről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Iktatószám: 45474-1/2020/OTF
Tárgy: Közhírré tétel
Közzététel napja: 2020. szeptember 30.
Levétel: Visszavonásig

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt
közhírré teszem:
Eljáró hatóság: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Eljáró szervezeti egység: országos tisztifőorvos
Az ügy tárgya: a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékéről
Ügyfelek: a köznevelési intézményben, valamint a szakképző intézményben foglalkoztatott, az ott szükséges
karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, illetve a nagykorú tanuló
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos tisztifőorvos a tárgyi ügyben 45474-1/2020/OTF iktatószámon
az alábbi tartalmú határozatot hozta:

HATÁROZAT

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény) történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértéke vonatkozásában a következő határozatot hozom.

1. Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot.

2. Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a testhőmérséklete 37,8 °C, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

4. Ezt a határozatot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni, és azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom.

INDOKOLÁS

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (1b) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Eütv. 228. § (1) bekezdésére és (2) bekezdés a) pontjára tekintettel egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültség került bevezetésre.
Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járványügyi szükséghelyzet akkor áll fenn, ha az Egészségügyi
Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 12. cikk Nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet fennállásának eldöntése cím alapján biztosított
feladat- és hatáskörében eljárva így dönt.
2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította, 2020. március 11-én pedig világjárvánnyá
nyilvánította, amely a mai napig fennáll.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 4. §-a értelmében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési
intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy (az ott foglalkoztatott, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy), illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg
az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.
Az országos tisztifőorvos e határozatban foglalt döntését a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva hozta meg.”

Köszöntő

Szeretettel köszöntök minden érdeklődő szülőt a Maglódi Napsugár Óvoda honlapján.

Az óvoda Maglód Város Maglód-nyaraló területi részén található. A települési Önkormányzat fenntartásában működő óvoda 3 éves kortól legfeljebb 7 éves korig biztosítja a gyermekek ellátását.

A 2006-ban teljesen felújított óvoda 9 csoporttal üzemel. Berendezése esztétikus és igényes. Kellemes, harmonikus színek uralják.

Játékkészlete, a személyiségfejlesztéshez szükséges szakmai eszköztára minden évben bővül. Tágas tornaszobában könnyen mozgatható, balesetet nem okozó tornaszerek alkalmazásával sokirányú mozgásfejlesztés valósul meg. 2009-ben az óvoda udvari játékparkja  EU szabvány szerint készült, többfunkciós játéktevékenységet kínáló kültéri játékok telepítésével került kialakításra.

A nyári nagy melegben felüdülést jelent, a kisgyermekek számára a játszóudvaron kialakított zuhanyzó.

A kisgyermekeknek változatos tevékenységek gyakorlására van lehetősége az óvodai élet minden szakaszában. A tudatos nevelőmunka eredményeként a gyermeki játék, a művészeti tevékenységek – mese, vers, ének, zene, tánc, ábrázolás változatossága, a mindennapi életükkel kapcsolatos munka jellegű tevékenységek a gyermeki személyiség fejlesztésének hathatós színterei. Az öt és hatévesek korcsoportjában a nevelés eszközeként a számítógép használatára is lehetőség nyílik.

Az óvoda 2006. évben elnyerte a Zöld Óvoda címet, melyet a környezeti nevelés eredményességéért sikerült 2009-ben megújítania, 2016-ban pedig az Örökös zöld óvoda címre tett szert.

Hisszük, hogy a természet kímélésére, szeretetére nevelést, a környezetvédő, természetszerető ember személyének alakítását már óvodás korban meg kell kezdeni. Az óvoda egyik ékessége a bejárat közelében elhelyezett hatalmas akvárium, ahol a gyermekek minden nap megfigyelhetik a halakat, ezzel is közelebb hozva hozzájuk a természetet. A sok séta és kirándulás szintén a környezet megismerését és megszerettetését szolgálja.

A nevelő közösség pozitív munkakapcsolat kialakítására törekszik a szülőkkel, tág teret biztosít számukra az óvodai élet megismerésére: nyílt hét – (beiratkozás előtt), nyílt nap – (évente kétszer), közös kirándulások, anyák napja, nagycsoportosok búcsúja.

Döntsön akár mellettünk, akár egy másik óvoda mellett, kívánom, hogy gyermeke a számára legideálisabb környezetben, szeretettel körülvéve, boldogan töltse óvodás éveit.

Vanczák Csilla óvodavezető