Örökös Zöld Óvoda

A Maglódi Napsugár Óvoda 2006 szeptembere óta a környezettudatos nevelés szellemében tevékenykedik, ebben az évben nyerte el először, majd 2009-ben másodszor és 2012-ben harmadszor a ZÖLD ÓVODA címet a környezeti nevelés érdekében kifejtett eredményes pedagógiai munkáért.

Célul tűztük ki az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA cím megszerzését, melyet 2016 decemberében sikeres pályázat útján, sikerült megszerezni.
Célunk a környezettudatos, környezetbarát életvitel, a tudatformálás, és a gyermekek környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása.
A gyermekek számára kézzelfoghatóvá és érzékelhetővé tesszük a természet értékeit, illetve az ökológiai egyensúly fenntartásának fontosságát, valamint azt, hogy ők maguk azok, akik mindezért felnőve sokat tehetnek.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a természetvédelmet, a környezettudatos magatartásra nevelést, az egészséges életmódra nevelést.
Óvodánk nevelési programjában elköteleztük magunkat a gyermekek környezettudatos szemléletmódjának formálására, hiszen az ez irányú nevelést, az ökológiai szemlélet elsajátítását nem lehet elég korán elkezdeni.
Ebben a korban már nagyon fogékonyak a gyermekek, és később már nem kell arról beszélni, hogy hogyan kell az erdők, folyók, tavak, levegő védelme érdekében más szemlélettel élni, hogyan óvják a természetet, hiszen már óvodás korban „megtanítjuk”őket.

Lényegesnek tartjuk, hogy az óvodáskorban megtapasztalt élmények, a számukra az óvónők által nyújtott viselkedési minták erősen bevésődjenek., interiorizálódjanak.

Évek óta / 2006-tól/ a folyamatos munka mellett egy, a környezet védelmére elkötelezett nevelőtestület alakult ki az óvodában. Olyan módszereket alkalmazva a mindennapi óvodai nevelésben, amelyek segítik az adekvát tanulási környezet megteremtését, a kooperatív tanulást, szenzitív módszereket, a terepi tapasztalatszerzést, a felfedezéses-, cselekvéses tanulást, kísérletezést, az élménypedagógiát, a projektpedagógiát.

Környezet-és természetvédelmi programjaink:

  • Ludas játékok-Márton nap,
  • Egészség hét,
  • Madárkarácsony,
  • Medve hét,
  • Farsang,

Zöld jeles napok:

  • Állatok világnapja,
  • Víz világnapja,
  • Föld napja,
  • Madarak és fák napja.