Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Hatályba lépés: 2020. szeptember 1.