Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Hatályba lépés: 2018. szeptember 1.