Digitális témahét 2024.

Leírás:Idén az alakuló kiskertünkhöz és Bee-bot padlórobotunkhoz kapcsoltuk projektünket Intézményi és Pedagógai projektet is elkészítve. Évről – évre rendszerezzük és bővítjük a gyermekek tudását, változatos és játékos feladatok segítségével ismertetjük meg a gyermekeket a különböző IKT eszközök és programok használatával. A digitális eszközök használatával fejlesztjük a gyermekek gondolkodását, problémamegoldó képességét és a digitális eszközök célszerű használatára nevelünk. A projekt célja, hogy kis méhecskénk, Zümi eljusson a fejlődő növényekhez, virágokhoz napfény és víz segítségével és beporzással elérje a fejlődést az algoritmikus gondolkodást is fejlesztve autista és a többi gyermek körében.
A projektben az óvoda összes csoportja résztvesz és többnyire a külső világ tevékeny megismerésében látszik az összhang, méghozzá a kertészkedésben. A robotpályát az autista kisgyermekek alkották és örömmel segítették Zümit, hogy elérje célját.
Intézményi Projektterv:

Pedagógus Projektterv:

Pályázati videó (Óvodai különdíj):

Kérdőívünk:
https://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/1188864315/

Pályázati videó (Kreatív robotpálya kihívás):